Basilica-avond 4 oktober heilige Franciscus van Assisi

Basilica-avond over de spiritualiteit van de Dominicanen

 

Donderdagavond 4 oktober vieren we in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward de heilige Franciscus van Assisi. Om 19:00 uur vieren we de eucharistie in de basiliek, daarna is er voor alle belangstellenden koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal. Om ongeveer 20:30 uur zal drs. Sipke Draisma aan de hand van quizvragen een inleiding houden over de spiritualiteit van de Orde der Predikheren: de dominicanen. 

 

Het is onder andere in Jerusalem de gewoonte dat de Minderbroeders hun stichter Franciscus samen met de Dominicanen vieren. Ondanks de verschillen bestaat er grote verwantschap tussen beide religieuze families.  Zowel de orde van Franciscus als die van Dominicus, de predikbroeders, stammen uit dezelfde periode en reageerden beide op de geestelijke noden van die tijd. Beide hebben vanaf hun oorsprong grote invloed uitgeoefend op de pastoraal in de parochies als ook de studie van de theologie op seminaries en universiteiten. Alle reden om op het patroonsfeest van de basiliek ons te laten inspireren door een vertegenwoordiger van de Dominicanen.

 

Drs. Sipke Draisma is lekendominicaan en als communicatieadviseur werkzaam bij de Zalige Zalm te Deventer. Daarvoor was hij jarenlang pastoraal werker in het bisdom Groningen-Leeuwarden, onder andere in onze eigen parochie, en tevens perschef van het bisdom. Zijn loopbaan begon hij bij de Radio waar hij voor de KRO verslaggever was.

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Opgave is niet nodig.

 

 

12-08-2018