Het Bolswards mirakelboek

Bij het mirakelbeeld van Maria van Sevenwouden, hoort een mirakelboek:
Een verzameling van 97 wonderverhalen opgetekend in de 16e eeuw. Daarmee is het één van de jongste mirakelboeken in Nederland. Er waren er in Nederland meerdere. Van twaalf er van is de inhoud bewaard gebleven.

Een paar jaar geleden is het plan opgevat om dit mirakelboek te gaan publiceren. Niet zozeer als een historisch document, maar als een geloofsboek. Marga Claus heeft een hertaling gemaakt, zodat het voor mensen vandaag gemakkelijk leesbaar is. Allerlei deskundigen hebben we gevraagd om een essay of een column te schrijven waardoor de geloofswaarde van deze wonderen verduidelijkt wordt.
Onder andere Leo Fijen, Herman Finkers en Paul van Geest hebben een bijdrage geleverd.
Het boek is volledig in kleur en mooi ingebonden.

De titel is: ‘Wonderlijk, Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’.
Het zal in heel Nederland te koop zijn voor €19,95.
U kunt het kopen via de uitgever of in de Basiliek na afloop van de vieringen.

28-02-2020

  Nieuws