Een impressie van de Basilica-avond 27 juli jl.

Op de feestdag van de zalige pater Titus Brandsma, vrijdag 27 juli 2018, werd in de Sint Franciscusbasiliek een basilica-avond gehouden met pater Fernando Millan Romeral als hoofdgast. Ook bisschop Van den Hout en Commissaris van de Koning Brok waren aanwezig en leverden een bijdrage.

De avond begon met het vieren van de Eucharistie. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant. Hij werd geassisteerd door twee diakens terwijl 5 priesters concelebreerden.  De bisschop preekte met name aan de hand van de eerste lezing uit het boek Daniël over volharding in het geloof. Juist bij de Bolswardse zalige kunnen we een soortgelijke volharding herkennen.

Na afloop was er voor de bijna 200 aanwezigen koffie en thee. Ruim 100 mensen bleven in de basiliek voor de lezing van de prior-generaal van de Orde der Karmelieten, pater Fernando. In aansluiting bij het thema van de culturele hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018 toonde hij hoe Titus een werkelijk open mens was. Altijd uit op verzoening, dienstbaar aan de waarheid die hij standvastig verdedigde, betrokken bij de oecumene en uit op eenheid onder mensen blijkens onder meer zijn interesse in Esperanto.

Na afloop van de lezing bood pater Fernando de eerste exemplaren van het door Hein Blommestijn en Jos Huls samengestelde boek ‘Kloosters in Friesland – brandpunten van innige en verborgen omgang met God [ Titus Brandsma ]’ aan aan de bisschop en de Commissaris van de Koning. De laatste drukte zijn dank en gelukwensen uit middels een korte toespraak.

De Engelstalige lezing van pater Fernando kan samen met een Nederlandse vertaling verkregen worden via het secretariaat van de Zalige Titus Brandsmaparochie: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

Voor foto’s van de avond klik hier

 

12-08-2018

  Nieuws