Om in uw agenda te zetten – Basilica Avonden 2018

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome.
De avonden beginnen steeds met een eucharistieviering en aansluitend een lezing met ontmoeting.

De volgende basilica-avonden in 2018 staan gepland op: 
Vrijdag 29 juni (Feest van Petrus en Paulus)
Vrijdag 27 juli ( Sterfdag van Zalige Titus Brandsma, patroon van onze parochie) 
Donderdag 4 oktober ( St. Franciscus)

01-03-2018