Vieringen tijdens de Pinksternoveen

Het is de gewoonte dat de proclamatieviering onderdeel uitmaakt van een reeks bijzondere vieringen.
Dat zal voor onze parochie ook zo zijn.
Nu valt 28 mei in de Pinksternoveen, de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren
waarop de Kerk vurig bidt om de gaven van de Heilige Geest.
Deze dagen zal er bijna elke dag een viering zijn in onze Basiliek.
Alleen op de vrijdagen niet omdat er dan een viering is in Huylkestein.

25 mei 19.00 uur: Plechtig lof
27 mei 19.00 uur  Gebedsdienst
28 mei 11.00 uur  H. Mis. Proclamatieviering
29 mei 19.00 uur  Samen bidden met de bijbel
30 mei 19.00 uur  Samen Marialiederen zingen
31 mei 19.00 uur   Mariavesper
1 juni 9.00 uur      Boerenmis in de Basiliek
3 juni 19.00 uur    Taizegebed
4 juni 11.00 uur    H.Mis ,Pinksterviering
5 juni 11.00 uur    H.Mis, Heilige Bonifatius

14-05-2017