Jubileumjaar

In 2015 was het vijfhonderd jaar geleden dat het in de R.K. kerk van Bolsward bewaarde beeld Maria van Sevenwouden mirakelbeeld werd. Het uit de 13e eeuw  stammende houtenbeeld ontsnapte op wonderlijke wijze aan verwoesting. Sindsdien is er een bedevaart op gang gekomen en worden er meer bijzondere verhalen verteld. 

Zondag 17 mei 2015 vierden we het jubileum met een processie door de straten van Bolsward. Een geweldige dag waar we ontzettend dankbaar op terug kijken.