Eretekens

Gekruiste sleutels

Het eigenlijke ereteken van een basilica minor is het pauselijk embleem, de gekruiste sleutels. Ze vormen een verwijzing naar de Bijbeltekst waar Jezus tegen Petrus zegt dat hem de sleutels van het Rijk der Hemelen gegeven worden (Mt 16,19). De bisschop van Rome, de paus, is de opvolger van de apostel Petrus en voert daarom de twee sleutels als voornaamste kenteken. Wanneer in kleur, dan is de ene sleutel van zilver (wit) en de ander van goud (geel).

Voor de Sint Franciscusbasiliek is gezocht naar een ontwerp dat past bij de architectuur van het gebouw. De vormgeving van de handvatten van de sleutels is ontleend aan het motief dat in de tegelvloer gevonden wordt. Het trapmotief bij de aanhechting van het handvat op de rest van de sleutel is eveneens ontleend aan details in de architectuur van de basiliek. Het is, bijvoorbeeld, te vinden in de vormgeving van de wijwaterbakjes bij de ingangen.

Conopeum & Tintinnabulum

Het van gele en rode banen vervaardigde conopeum en het tintinnabulum zijn traditioneel de twee processieattributen die als eretekens in de basiliek worden geplaatst. Het conopeum is de baldakijn waaronder de paus tijdens een processie liep, terwijl het tintinnabulum diende om de komst ervan aan te kondigen. Het conopeum is daarom uitgevoerd in rood en geel. Dit waren de eerdere pauselijke kleuren. Dit baldakijn is half opengeslagen omdat men in de basiliek klaar staat om de paus te kunnen ontvangen.

Het conopeum van de Sint Franciscusbasiliek is opgebouwd uit twaalf banen, zoals gebruikelijk afwisselend rood en geel van kleur. De 12 volanten zijn eveneens afwisselend geel en rood van kleur. Ze hebben de vorm gekregen van de overspannende bogen in de basiliek. Op de zes rode volanten zijn de wapens geborduurd die verbonden zijn met het gebouw, de plaats en de tijd waarop het decreet van verheffing werd verleend en een aantal maanden later geproclameerd. Aan de voorzijde is als eerste het wapen van de basiliek zelf te zien. Verder zijn er de wapens van de stad Bolsward en van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Uiteraard ontbreekt het wapen van paus Franciscus niet. Omdat de Sint Franciscuskerk tot basiliek verheven werd in de tijd dat de zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden vacant was, zijn tevens de wapens afgebeeld van de diocesaan administrator, kanunnik Mgr. P.H.H. Wellen, en diens algemeen gedelegeerde pastoor drs. A. Bultsma.  Het conopeum wordt gesierd met een kruis, dat alle lange tijd in bezit was maar geen functie meer had. Het past qua stijl goed bij het interieur van de basiliek en is daarom hergebruikt.

Het tintinnabulum bestaat uit een cirkel waarin het belletje gehangen is, met daarop een gestileerde afbeelding van O.L.V. van Sevenwouden, het uit de 13e eeuw stammende mirakelbeeld dat in de basiliek staat.

Alle drie de eretekens, gevelteken, conopeum en tintinnabulum, zijn met grote welwillendheid vervaardigd door bij de parochie betrokken bedrijven en personen.