Nieuws

Uitwerking corona maatregelen Zalige Titusbrandsmaparochie

Vanwege de overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus en de besluiten die de Nederlandse bisschoppenconferentie naar aanleiding daarvan heeft genomen, gelden voor onze parochie de volgende maatregelen tot 1 april 2020. Weekendvieringen: Er zijn in de hele parochie geen openbare weekendvieringen, alle kerken en andere vierlocaties blijven gesloten. Parochianen wordt aanbevolen de[…..]

Lees meer

16-03-2020

  Nieuws

 

Mariaprocessie 24 mei 2020

Met veel genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de bedevaartsdag en in het bijzonder de processie die op zondagmiddag 24 mei 2020, de feestdag van Maria van Sevenwouden, om 14:30 uur wordt gehouden in de binnenstad van Bolsward. Net als vijf jaar geleden, zullen we met het middeleeuwse beeld van Maria[…..]

Lees meer

01-03-2020

 

Ontvangst van de relieken van de heilige Bernadette Soubirous uit Lourdes

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette aan wie Maria in Lourdes verscheen, komt naar Bolsward. Het bezoek aan Bolsward is onderdeel van een tournee van de relieken door Nederland en België die van 11 mei tot 15 juni 2020 duurt. Tijdens deze reis worden diverse Mariabedevaartsplaatsen in de bisdommen aangedaan.  De reliekschrijn[…..]

Lees meer

01-03-2020

 

Basilica-avond vrijdag 13 maart GAAT NIET DOOR!!

!!!! DE BASILICA – AVOND GAAT NIET DOOR!!! In verband met de ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen omtrent het corona-virus wordt de basilica-avond van vanavond (13 maart) over het mirakelboek geannuleerd.     Van harte nodigen wij u uit voor de basilica-avond vanwege de verkiezingsdag van paus Franciscus, die wordt gehouden op vrijdag 13 maart[…..]

Lees meer

28-02-2020

 

Het Bolswards mirakelboek

Bij het mirakelbeeld van Maria van Sevenwouden, hoort een mirakelboek: Een verzameling van 97 wonderverhalen opgetekend in de 16e eeuw. Daarmee is het één van de jongste mirakelboeken in Nederland. Er waren er in Nederland meerdere. Van twaalf er van is de inhoud bewaard gebleven. Een paar jaar geleden is het plan opgevat om dit[…..]

Lees meer

28-02-2020

  Nieuws

 

Basilica-avond 4 oktober op het patroonsfeest van St. Franciscus.

De Zalige Titus Brandsmaparochie viert in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward op vrijdag 4 oktober 2019 het patroonsfeest met een basilica-avond. Deze avond begint om 19:00 uur met een plechtige eucharistieviering in de basiliek waarin parochievicaris Remco Hoogma hoofdcelebrant zal zijn. Aansluitend op de H. Mis staat er koffie en thee klaar in de Maria[…..]

Lees meer

03-10-2019

 

Basilica-avond op 27 juli 2019 om sterfdag Titus Brandsma te memomeren

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op zaterdag 27 juli 2019 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. De uit Bolsward afkomstige geestelijke is op 26 juli 1942 in kamp Dachau om het leven gebracht. Hij stierf als gevolg van zijn verzet[…..]

Lees meer

21-07-2019

 

Basilica-avond zaterdag 29 juni

Basilica-avond zaterdag 29 juni: Van harte nodigen wij u uit voor de basilica-avond die wordt gehouden op het hoogfeest van de apostel Petrus en Paulus, zaterdag 29 juni 2019, in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. De basilica-avond begint om 19:00 uur met de eucharistieviering in de basiliek, waarin wordt voorgegaan door drs. Arjen Bultsma, pastoor[…..]

Lees meer

24-06-2019

 

Basilica-avond met dr. Anton ten Klooster over de Zaligsprekingen en Gaudete et Exsultate

Vanwege het feest van Sint Petrus’ Stoel is er op vrijdagavond 22 februari 2019 een basilica-avond in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward.  Dit feest bestaat sinds de 4e eeuw als viering van de apostolische oorsprong van de bisschopszetel van Rome en de dienst aan de eenheid die hieraan is toebedeeld. De avond begint om 19:00[…..]

Lees meer

13-02-2019

 

Basilica-avond 4 oktober heilige Franciscus van Assisi

Basilica-avond over de spiritualiteit van de Dominicanen   Donderdagavond 4 oktober vieren we in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward de heilige Franciscus van Assisi. Om 19:00 uur vieren we de eucharistie in de basiliek, daarna is er voor alle belangstellenden koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal. Om ongeveer 20:30 uur zal drs.[…..]

Lees meer

12-08-2018

 

Een impressie van de Basilica-avond 27 juli jl.

Op de feestdag van de zalige pater Titus Brandsma, vrijdag 27 juli 2018, werd in de Sint Franciscusbasiliek een basilica-avond gehouden met pater Fernando Millan Romeral als hoofdgast. Ook bisschop Van den Hout en Commissaris van de Koning Brok waren aanwezig en leverden een bijdrage. De avond begon met het vieren van de Eucharistie. Bisschop[…..]

Lees meer

12-08-2018

  Nieuws

 

Basilica-avond vrijdag 27 juli op de gedenkdag van pater Titus Brandsma

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op 27 juli 2018 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. De uit Bolsward afkomstige geestelijke is op 26 juli 1942 in kamp Dachau om het leven gebracht. Hij stierf als gevolg van zijn verzet tegen[…..]

Lees meer

20-06-2018

 

Basilica-Avond vrijdag 29 juni op het hoogfeest Petrus en Paulus

Op het hoogfeest van de apostel Petrus en Paulus, 29 juni aanstaande, is er weer een basilica-avond in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Rector Lambert Hendriks verzorgt een inleiding over Levenskunst en levenseinde. De eucharistieviering wordt voorgegaan door Jos Geelen, de kanselier van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Iedereen is van harte welkom. Dr. Lambert Hendriks is[…..]

Lees meer

17-06-2018

 

Paus Franciscus en zijn twee directe voorgangers horen bij elkaar.

Op de vooravond van de verkiezingsdatum van Paus Franciscus tot bisschop van Rome, werd er in de Sint Franciscusbasiliek een basilica-avond gehouden. Pastoor Tjitze Tjepkema uit Coevorden celebreerde de heilige Mis, die werd geconcelebreerd door pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugene Jongerden en pastoor Arjen Bultsma. Het Joachimkoor verzorgde de muzikale ondersteuning. Pastoor Tjepkema, die[…..]

Lees meer

17-03-2018

  Nieuws

 

Om in uw agenda te zetten – Basilica Avonden 2018

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. De avonden beginnen steeds met een eucharistieviering en aansluitend een lezing met ontmoeting. De volgende basilica-avonden in 2018 staan gepland op:  Vrijdag 29 juni (Feest van Petrus en Paulus) Vrijdag 27 juli ([…..]

Lees meer

01-03-2018

 

Basilica-avond over Paus Franciscus

Op 12 maart zal in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward de verkiezing van de Argentijnse aartsbisschop Jorge Bergoglio tot Paus van Rome worden gevierd. Sinds vijf jaar staat Paus Franciscus aan het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk. Pastoor Eric van Teijlingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam zal een inleiding over hem houden. Pastoor Tjitze Tjepkema is[…..]

Lees meer

01-03-2018

 

Doe goed, zoek het recht, hou tirannen in toom

Donderdagavond 22 februari werd er in de Sint Franciscusbasiliek een basilica-avond gehouden vanwege het feest van Sint Petrus’ Stoel. Na de door pastoor Bultsma gecelebreerde eucharistieviering hield Ds. Van der Windt van de Gasthuiskerk een even inspirerende als bevlogen inleiding vanwege zijn ambassadeurschap voor International Justice Mission (IJM). Ds. Van der Windt deelde met de[…..]

Lees meer

25-02-2018

  Nieuws

 

Basilica-avond met ds. Jaap van der Windt over christelijke actie tegen hedendaagse slavernij

Vanwege het feest van Sint Petrus’ Stoel is er op donderdagavond 22 februari 2018 een basilica-avond in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De avond begint om 19:00 uur met een eucharistieviering in de Sint Franciscusbasiliek. Omstreeks 20:00 uur is er koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal.[…..]

Lees meer

16-02-2018

 

Scouting Jambowa deelt vredeslicht uit in Basiliek

Zaterdag 23 december zal Scouting Jambowa het vredeslicht uitdelen in een speciale samenkomst in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward. Ieder jaar voor Kerst wordt het vredeslicht door een kind aangestoken aan de vredesvlam in Bethlehem en door Scouts verder verspreid over de hele wereld. Scouting Jambowa deed dit in Bolsward door het Vredeslicht op straat[…..]

Lees meer

24-11-2017

 

Basilica – avond woensdag 4 oktober

Het patroonsfeest van onze basiliek, Sint Franciscus, willen we vieren met een basilica-avond. Om 19:00 uur vieren we de eucharistie waar de pastoor in zal voorgaan. Aansluitend staat er koffie en thee klaar in de Maria van Sevenwoudenzaal. Om 20:30 uur zal Kees Nieuwerth een inleiding verzorgen over de belangrijke in 2015 verschenen milieu-encycliek van[…..]

Lees meer

16-09-2017

 

Open Monumentendag

Zaterdag 9 september staat in het teken van Open Monumentendag.  Ook de deuren van de Basiliek staan open staan voor liefhebbers, tussen 10.00-16.30 uur bent u van harte welkom! Het  Friesch Dagblad publiceerde een artikel in de krant over de basiliek.  

Lees meer

08-09-2017

  Nieuws

 

De volgende Basilica avond

Woensdagavond 4 oktober zal de volgende Basilica avond zijn in de Franciscusbasiliek. Meer informatie kunt u te zijner tijd lezen op www.francisucbasiliek.nl en www.zaligetitusparochie.nl  

Lees meer

08-08-2017

 

Lezing en homilie van de basilica-avond op 27 juli zijn beschikbaar

Op veler verzoek zijn de lezing van dr. H. Blommestijn en de preek van bisschop Van den Hout door beiden beschikbaar gesteld en op te vragen bij het secretariaat van de parochie. Een verzoek naar secretariaat@zaligetitusparochie.nl is voldoende. U krijgt ze dan digitaal toegestuurd. Omdat er ook gevraagd werd naar de andere uitgesproken teksten is[…..]

Lees meer

08-08-2017

  Nieuws

 

Geslaagde Basilica avond.

Donderdag 27 juli herdachten we in de Sint Franciscusbasiliek pater Titus, de patroon van onze parochie. Het was op 26 juli precies 75 jaar geleden dat hij in kamp Dachau werd omgebracht. De avond begon om 19:00 uur met een prachtige eucharistieviering in de goed gevulde basiliek. Onze bisschop Mgr. Van den Hout was hoofdcelebrant,[…..]

Lees meer

08-08-2017

  Nieuws

 

Basilica Avond, 75 jaar geleden dat Pater Titus Brandsma stierf.

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op 27 juli 2017 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. Het is 26 juli aanstaande precies vijfenzeventig jaar geleden dat de uit Bolsward afkomstige geestelijke in kamp Dachau om het leven werd gebracht. Hij stierf[…..]

Lees meer

25-07-2017

 

Sint Franciscuskerk nu officieel een basiliek

Tijdens een goedbezochte plechtige eucharistieviering op zondag 28 mei 2017 verrichte de apostolisch nuntius in Nederland, Mgr. Aldo Cavalli, de proclamatie van de Sint Franciscusbasiliek. Door de pauselijke bul voor te lezen maakte hij officieel bekend dat paus Franciscus de parochiekerk te Bolsward de waardigheid van basilica minor had verleend. Met het in de basiliek[…..]

Lees meer

29-05-2017

  Nieuws

 

Proclamatieviering zondag 28 mei 2017

Op de feestdag van Maria van Sevenwouden, zondag 28 mei, zal de proclamatieviering zijn. Tijdens die viering word de bul voorgelezen en krijgen de herkenningstekens hun plaats in de kersverse Basiliek. De viering begint om 11.00 uur en uiteraard is iedereen welkom. De apostolisch nuntius aartsbisschop Mgr. A. Cavalli, zal met ons meevieren net als[…..]

Lees meer

16-05-2017

 

Vieringen tijdens de Pinksternoveen

Het is de gewoonte dat de proclamatieviering onderdeel uitmaakt van een reeks bijzondere vieringen. Dat zal voor onze parochie ook zo zijn. Nu valt 28 mei in de Pinksternoveen, de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren waarop de Kerk vurig bidt om de gaven van de Heilige Geest. Deze dagen zal er bijna elke dag[…..]

Lees meer

14-05-2017

 

Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basiliek

“Paus Franciscus heeft de Sint Franciscuskerk te Bolsward verheven tot Basilica Minor. Daarmee onderstreept de paus de bijzondere architectuur van het gebouw, de betekenis die het heeft vanwege de bedevaart van Maria van Sevenwouden en de devotie voor de Zalige Titus Brandsma. Ook spreekt de paus zijn waardering uit voor het kerkelijk leven in en[…..]

Lees meer

10-02-2017

  Nieuws