Geschiedenis

Geschiedenis

 De Sint Franciscusbasiliek is gebouwd in de periode 1932-1934. Op 8 mei 1934 werd de kerk gewijd. Pater Titus Brandsma o.carm. heeft daarbij geassisteerd. Een groot deel van de inrichting werd meegenomen uit de twee katholieke kerken die voorheen in Bolsward in gebruik waren. Op de plaats van de huidige kerk stond een kleinere Sint Franciscuskerk, terwijl een paar honderd meter verderop aan dezelfde straat de Sint Martinuskerk stond. Hoewel deze aanvankelijk bediend werd door paters Jezuïeten, werd het pastoraat in beide kerken en daaraan verbonden parochies verzorgd door de paters Franciscanen. Alvorens tot de bouw van de nieuwe kerk te mogen overgaan, fuseerden deze parochies. H.C. van de Leur heeft getekend voor het ontwerp van de kerk. Hij was leerling en assistent van de Franse monnik-architect Dom Paul Bellot O.S.B.

In 1965 is de Sint Franciscuskerk aangepast naar de inzichten van de liturgische hervormingen in de vorige eeuw. Architect Van de Leur is hierbij betrokken geweest. Het priesterkoor werd naar voren uitgebouwd, maar zo dat de verhoudingen van de Gulden Snede consequent doorgevoerd bleven.
In de jaren die volgden zijn nog enkele malen aanpassingen gedaan aan het interieur. Het zangkoor kreeg plaats in de absis, maar werden later verplaatst naar het zuidertransept, dat eigenlijk aan de noordkant van de kerk ligt. Het aanvankelijk nogal forse celebratiealtaar werd vervangen door een bescheidener, maar vooral sierlijker altaar. In aanloop naar de proclamatieviering op 28 mei 2017 werd er een nieuwe ambo geplaatst in dezelfde stijl als het celebratiealtaar.
Door de jaren heen is het aantal zitplaatsen verminderd. Bij de bouw waren zo’n 1200 zitplaatsen voorzien. Het zijn er nu zo’n 650.

Maria van Friesland, O.L.V. van Sevenwouden heeft direct na de bouw haar plek in de Sint Franciscuskerk gekregen. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd er nog een herinneringskapel ingericht voor de zalige Pater Titus Brandsma o. carm. Hij werd te Oegeklooster nabij Bolsward geboren en is een priesterzoon van de aan de basiliek verbonden parochie. De in mei 2015 overleden kunstenaar Jan Murk de Vries ontwierp en vervaardigde het gedenkteken.