Mariaprocessie 24 mei 2020

Met veel genoegen nodigen wij u uit om deel te nemen aan de bedevaartsdag en in het bijzonder de processie die op zondagmiddag 24 mei 2020, de feestdag van Maria van Sevenwouden, om 14:30 uur wordt gehouden in de binnenstad van Bolsward. Net als vijf jaar geleden, zullen we met het middeleeuwse beeld van Maria van Sevenwouden biddend door de stad gaan.

Deze dag zal extra bijzonder zijn, omdat de reliekschrijn van Bernadette Soubirous uit Lourdes eveneens in de basiliek is en, indien mogelijk, zal worden meegedragen in de processie.
Deze reliekschrijn maakt in mei en juni een rondgang door Nederland en België. Er worden in deze periode diverse Mariabedevaartsplaatsen aangedaan. De Sint Franciscusbasiliek te Bolsward is er één van. 

Priesters, diakens en pastoraal werkers kunnen in de processie meelopen in respectievelijk koorkleding en albe met insigne. De liturgische kleur is wit. Ook misdienaars en acolieten zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen. Ze dienen dan wel zelf hun albe of toog en superplie mee te nemen. Mocht u een vaandel willen meenemen, dan is daartegen geen enkel bezwaar. Gelieve dan zelf voor een of twee mensen te zorgen die het vaandel dragen.

 Het programma voor deze bedevaartsdag, ziet er als volgt uit: 

10:00 uurDe basiliek is open voor persoonlijk gebed en de verering van de relieken van Bernadette.
11:00 uurEucharistieviering met onze bisschop Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout.

Concelebratie door priesters is mogelijk, assistentie door diakens eveneens. Gaarne tevoren aanmelden.

U kunt dit doen via een mail naar: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

12:30 uurLunch op eigen gelegenheid. (zie aanbod onderaan deze pagina)
De zaal naast de basiliek zal niet beschikbaar zijn. De basiliek blijft open voor persoonlijk gebed en de verering van de relieken van Bernadette.
14:30 uurProcessie als een gebedsdienst met en door de stad.

De viering begint in de basiliek, de prediking door onze bisschop zal halverwege de processie in de Broerekerk zijn, afsluiting is omstreeks 16:00 uur weer in de basiliek.

16:00 uurGelegenheid tot onderlinge ontmoeting op het kerkplein.

De basiliek blijft open voor persoonlijk gebed en de verering van de relieken van Bernadette.

18:00 uurDe deuren van de basiliek worden gesloten.

 

Pelgrimslunch op zondag 24 mei

Met restaurant de Groende Weide is een afspraak gemaakt om een pelgrimslunch te kunnen aanbieden op zondag 24 mei. Voor €12,50 per persoon kan men tussen de viering en de processie aanschuiven voor een soep- en broodmaaltijd.
Omdat het aantal beschikbare plaatsen niet onbeperkt is, dient men zich aan te melden via: secretariaat@zaligetitusparochie.nl.
De Groende Weide ligt op loopafstand van de basiliek.

Graag tot ziens op zondag 24 mei in Bolsward!

01-03-2020