Vrienden van de basiliek

Een gebouw met betekenis
De Sint Franciscusbasiliek is niet zomaar een gebouw of kerk. Als rijksmonument is
het erkend cultureel erfgoed, maar ook drager ervan. Het is als huis van God thuis van
een geloofsgemeenschap. Midden tussen de huizen is het een teken van hoop en een
oproep tot daadwerkelijke betrokkenheid jegens iedere mens en heel de wereld.
 
Rijksmonument
De basiliek werd tussen 1932 en 1934 gebouwd in een ook voor die tijd markante
stijl. Nog altijd staan bezoekers verbaasd als ze voor het eerst naar binnen komen.

Dit is niet zomaar een kerk, dit gebouw is meer dan de moeite waard.

Maria van Sevenwouden
In een bescheiden kapelletje staat een van de oudste houten beelden van ons land.
Het beeld van Maria van Sevenwouden stamt uit het einde van de 13e eeuw en is
op wonderlijke wijze bewaard gebleven. Sinds 1515 geldt het als mirakelbeeld. Niet
alleen cultuurhistorisch, maar ook in puur menselijk opzicht de moeite waard. Er zijn
op soms beslissende wijze levensverhalen mee verknoopt geraakt, omdat mensen
hier hun hart luchtten en verhoring vonden.
 
Teken van hoop
Wie een kerk ziet staan realiseert zich dat dit een plaats is waar mensen komen om-
dat ze meer in het leven zien dan louter toeval. Wat er ook allemaal gebeurt, wat
ons ook kan verontrusten, los van God kunnen ze het niet zien. Hij sprak het eerste woord uit liefde.
Hij bleef en blijft zo spreken. Oproep tot betrokkenheid Woorden van liefde dienen onze daden te
worden. Ten bate van de mensen en heel de wereld, ons gemeenschappelijk huis.
Elke kerkgebouw roept daartoe op. Gewoon door er te staan als huis van God en
thuis van de gemeenschap. De Sint Franciscusbasiliek heeft betekenis
en is om veel redenen de moeite waard. Doet u mee?
Wilt u een steentje bijdragen? Wordt u vriend van de basiliek?