Geschiedenis

Zalige Titus Brandsma

Titus Brandsma (23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) is geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster bij Bolsward.

Op elfjarige leeftijd vertrok hij uit Friesland om in Megen een kloosterschool te bezoeken. Bij zijn intrede in de orde van de Karmelieten in 1898 nam hij de naam Titus aan.

In 1905 werd hij tot priester gewijd, waarna hij in Rome enkele jaren filosofie studeerde aan de beroemde Pontificia Università Gregoriana.

Na zijn promotie in 1909 werd hij hoogleraar aan het filosofisch college van zijn orde te Oss en later aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Hij was gespecialiseerd in de geschiedenis van de middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.

Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de (Friese) katholieke emancipatie, het onderwijs en de journalistiek. Vanwege zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en voor de persvrijheid werd hij in januari 1942 door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd.

Hij vond in het concentratiekamp Dachau de dood. In 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard. Hij kan gezien worden als een voorvechter van vrede en verzoening, persvrijheid, antifascisme, antidiscriminatie.

Het motto van Titus was: “Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.” Hij inspireert hiermee heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat je je niet stil hoeft te houden als je het ergens niet mee eens kunt zijn. Dat je altijd op moet komen voor de mensen die geen stem hebben en die onrecht aan wordt gedaan. Spiritueel maar met beide voeten op de grond.

Pater Titus was Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen.

In de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward is een gedachteniskapel voor hem ingericht, u vindt deze naast de kapel van Maria van Sevenwouden.