Basilica-avond vrijdag 13 maart GAAT NIET DOOR!!

!!!! DE BASILICA – AVOND GAAT NIET DOOR!!!

In verband met de ontwikkelingen en de landelijke richtlijnen omtrent het corona-virus wordt de basilica-avond van vanavond (13 maart) over het mirakelboek geannuleerd.

 

 

Van harte nodigen wij u uit voor de basilica-avond vanwege de verkiezingsdag van paus Franciscus, die wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward.

De basilica-avond begint om 19:00 uur met de eucharistieviering in de basiliek, waarin wordt voorgegaan door drs. Arjen Bultsma, pastoor van de Zalige Titus Brandsmaparochie.

Omstreeks 20:00 uur is er koffie en thee in de naastgelegen Maria van Sevenwoudenzaal.
Vanaf 20.30 uur is er een inleiding over het Mirakelboek van Bolsward, dat recentelijk is verschenen.

Dit boek, getiteld
‘Wonderlijk, Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’, is een rijk geïllustreerde uitgave van het Mirakelboek dat bewaard is gebleven en hoort bij het middeleeuwse Mirakelbeeld van Maria van Sevenwouden, dat zich bevindt in de Sint Franciscusbasiliek te Bolsward.

De oorspronkelijke tekst is (overgetypt) eveneens opgenomen. Dit betreft een verzameling van 97 wonderverhalen die zijn opgetekend in de 16e eeuw. Daarmee is dit boek een van de jongste mirakelboeken in Nederland. Marga Claus heeft de oude tekst hertaald. Diverse auteurs, waaronder bisschop Ron van den Hout, Leo Fijen en Herman Finkers, hebben bijdragen geleverd om het toe te lichten of om op andere manieren aan het denken te zetten over wonderen.

Na de inleiding is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

In de Sint Franciscusbasiliek worden jaarlijks vijf basilica-avonden gehouden op de dagen die verbonden zijn met de basiliek of de kerk van Rome. De eerstvolgende basilica-avond wordt gehouden op maandag 29 juni 2020.

 

28-02-2020