Doe goed, zoek het recht, hou tirannen in toom

Donderdagavond 22 februari werd er in de Sint Franciscusbasiliek een basilica-avond gehouden vanwege het feest van Sint Petrus’ Stoel. Na de door pastoor Bultsma gecelebreerde eucharistieviering hield Ds. Van der Windt van de Gasthuiskerk een even inspirerende als bevlogen inleiding vanwege zijn ambassadeurschap voor International Justice Mission (IJM).

Ds. Van der Windt deelde met de ongeveer 25 aanwezigen de tijdens zijn recente reis naar Calcutta in India opgedane ervaringen. IJM strijdt gedreven door het getuigenis van de Schrift tegen onrecht in de wereld door een rechtvaardig rechtssysteem te bepleiten en daadwerkelijk te ondersteunen. In India is dat in theorie prima voor elkaar, maar blijkt het in de praktijk moeizaam te werken. De grote werkdruk van allen die in de justitiële keten actief zijn is daar in hoge mate debet aan. Zodoende kan slavernij, speciaal kind slavernij ter wille van de tempelprostitutie, welig tieren. Een door professionals en vrijwilligers bestiert veldkantoor probeert met toenemend succes daarin verandering te brengen. Aan de ene kant door actief mee te werken aan de bevrijding van de meisjes en hun te begeleiden naar een nieuwe bestaan. Aan de andere kant door een rol te nemen in het rechtsproces binnen de kaders die de wet aldaar stelt.

Het verhaal en getuigenis van Ds. Van der Windt maakte diepe indruk op de toehoorders. Het leed van de slachtoffers in eigenlijk onvoorstelbaar, hoe het mogelijk is dat mensen zoveel kwaad kunnen doen ook. De Bijbel weet daarvan en steeds weer worden we opgeroepen ons er niet bij neer te leggen. Ds. Van der Windt liet diverse schriftpassages zien waaruit duidelijk blijkt dat het verkondigen van het Koninkrijk Gods ook werken aan gerechtigheid betekent. Onder andere Jesaja 1, 17 spreekt van de profetische taak en oproep niet bij de pakken neer te zitten: “Doe goed, zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming en sta weduwen bij.”

Meer informatie over IJM: www.ijmnl.org

25-02-2018

  Nieuws